ด่วน!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา
สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
(ในหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ [ คลิกอ่านรายละเอียดประกาศ
 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ (แนบท้ายประกาศ / สำนักงานเกษตรจังหวัด ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ (แนบท้ายประกาศ / สำนักงานเกษตรจังหวัด ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564) ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

 
 

หนังสือทั้งหมด

 
เอกสารทั้งหมด

22/06/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้)
27/04/2564 ประกาศ วัสดุโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต
27/04/2564 ประกาศ วัสดุการเกษตร One Stop Service
02/02/2564 ประกาศซื้อวัสดุการเกษตร (ใหม่)
02/02/2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One stop service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
29/01/2564 ประกาศซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
[เอกสาร] คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย
แนวทางการส่งเสริมการเกษตร ปี 2565
 
ประกาศทั้งหมด
นายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลผู้บริหาร
- Q&A
- Facebook
 

เมือง นามน กมลาไสย ร่องคำ กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ คำม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ ห้วยผึ้ง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆ้องชัย


ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาสทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร : 043-019300 , Fax : 043-815870, e-mail : kalasin@doae.go.th
Last Update : 30-Nov-2022 15:21