ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Download เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์
1.ประกาศประกวดราคาจ้าง
2.เอกสารประกวดราคาจ้าง
3.เป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
4.เงื่อนไขการจ้าง
5.ใบเสนอราคาตรวจรับรอง
6.สัญญาจ้าง
 

 

นายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลผู้บริหาร
- Q&A
- Facebook
 

เมือง นามน กมลาไสย ร่องคำ กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ คำม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ ห้วยผึ้ง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆ้องชัย


ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาสทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร : 043-019300 , Fax : 043-815870, e-mail : kalasin@doae.go.th
Last Update : 28-Mar-2022 23:20